Prywatne Ubezpieczenie Zdrowotne

prywatne ubezpieczenia header
SPIS TREŚCI
 1. Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
 2. Dlaczego warto posiadać prywatne ubezpieczenie?
 3. Różnice pomiędzy prywatnym ubezpieczeniem a ubezpieczeniem w ramach NFZ
 4. Informacje o firmie Inter Polska, oferującej prywatne ubezpieczenie VISION
 5. Ubezpieczenie Inter Vision – porównanie pakietów
 6. Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION BASIC
 7. Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION SILVER
 8. Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION GOLD
 9. Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION DIAMOND
 10. Ubezpieczenia dodatkowe do wybranych pakietów INTER VISION
 11. Jakie inne ubezpieczenia można znaleźć w INTER Polska?
 12. Koszty prywatnego ubezpieczenia zdowotnego
 13. Prywatne ubezpieczenie obejmujące stomatologię
 14. Rehabilitacja a prywatne ubezpieczenia zdrowotne
 15. Szczepienia w ramach prywatnych ubezpieczeń
 16. Leczenie szpitalne w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 17. Czego nie obejmują prywatne ubezpieczenia?
 18. Jak wygląda karencja w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym?
 19. Jakie inne prywatne ubezpieczenia zdrowotne mamy do wyboru?
 20. Jak porównywać zakres usług oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli?
 21. Ubezpieczenie zdrowotne z dostępem do większości prywatnych placówek w kraju
 22. Jak umawiać wizyty w ramach prywatnego ubezpieczenia zdowotnego VISION?
 23. Wizyty domowe lekarzy w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
 24. Jak wygląda assistance w ramach prywatnego ubezpieczenia?
 25. Czy wizyta w placówce niewspółpracującej z ubezpieczycielem może być refundowana?
 26. Zniżki dla rodzin zawierających wspólnie prywatną polisę
 27. Prywatne grupowe ubepzpieczenia zdrowotne
 28. Gdzie kupić najlepsze prywatne ubezpieczenie?

Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest formą dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej, która uzupełnia i rozszerza możliwości obowiązkowego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie prywatne z ustaloną najczęściej miesięczną składką obejmuje przeważnie dostęp do:

 • badań różnego rodzaju, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 • konsultacji u lekarzy specjalistów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
 • leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego,
 • innych usług medycznych i związanych ze służbą zdrowia.

Świadczenia mogą być dostępne we wskazanych przez ubezpieczyciela placówkach. W zależności od wariantu ubezpieczenia czy wybranego pakietu mogą być także wykonywane w innych placówkach i rozliczane na podstawie faktury.

Zdrowotne ubezpieczenie prywatne może mieć charakter indywidualny lub grupowy, najczęściej dedykowany pracodawcom dla pracowników. Podobne działanie jak ubezpieczenie zdrowotne mogą mieć także abonamenty medyczne oferowane przez prywatne placówki opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne ma zwykle szerszy zasięg i w zależności od wariantu pozwala także na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji oraz innych usług. Warto jednak mieć na uwadze, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne najczęściej nie zastępuje w pełni publicznego, obowiązkowego ubezpieczenia.

Dlaczego warto posiadać prywatne ubezpieczenie?

Wybór prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niesie ze sobą wiele korzyści, szczególnie widocznych w porównaniu z powszechnym ubezpieczeniem w NFZ. Do głównych zalet tego rozwiązania należą:

 • szybki dostęp do lekarzy specjalistów, a także podstawowej opieki zdrowotnej,
 • brak długiego oczekiwania na badania oraz ich wyniki,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego pozwalającego na precyzyjną diagnostykę i leczenie,
 • wsparcie w ramach medycznego assistance,
 • oszczędność pieniędzy – brak konieczności wnoszenia opłat za prywatne wizyty, opłata tylko składki ubezpieczeniowej,
 • oszczędność czasu – umawianie wizyty jest szybkie i wygodne, brak oczekiwania w kolejkach,
 • możliwość dopasowania wariantu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, wykupu dodatkowych opcji.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pozwala na komfortowe korzystanie z osiągnięć współczesnej medycyny. Może między innymi zapewnić dobrą opiekę medyczną osobom w ciąży, a także wspierać w rehabilitacji. W Polskich warunkach stanowi doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia NFZ.

Różnice pomiędzy prywatnym ubezpieczeniem a ubezpieczeniem w ramach NFZ

Ubezpieczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli NFZ jest powszechne i obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Ubezpieczenie prywatne jest dobrowolne, wiąże się z określonym w umowie terminem i wysokością składek. O zakresie ubezpieczenia prywatnego decyduje osoba, która się do niego zgłasza, wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe oraz pakiet i ewentualne dodatkowe opcje.

Zakres świadczeń możliwych do wykonania w ramach prywatnego ubezpieczenia uzupełnia ubezpieczenie NFZ. Jednak dostęp do usług oferowanych prywatnie jest zwykle znacznie prostszy, wiąże się z krótkim czasem oczekiwania i bardzo często wyższą jakością świadczenia usług medycznych. Przykładowo na wizytę u specjalisty w ofercie ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION można się umówić w ciągu pięciu dni, a w ramach NFZ czas oczekiwania czasem liczony jest w miesiącach, a nawet latach.

Warto mieć świadomość, że w wielu wariantach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego występuje okres karencji oraz wymogi kwalifikacji. Ubezpieczalnia nie zawsze decyduje się na podpisanie umowy w zależności od wieku, stanu zdrowia czy historii przebytych chorób podawanych w ankiecie. Warto mieć także świadomość, że odpowiedzialność prywatnego ubezpieczyciela jest w niektórych przypadkach wyłączona.

Warunki ubezpieczenia mogą wprowadzać także limity ilości lub kosztów wizyt, badań, zabiegów czy sanacje, które dodatkowo regulują sposób korzystania z usług. Wszystkie szczegółowe warunki ubezpieczenia prywatnego przedstawiane są zawsze klientowi przed zawarciem umowy.

Informacje o firmie INTER Polska, oferującej prywatne ubezpieczenie VISION

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne VISION oferuje towarzystwo ubezpieczeń INTER Polska S.A., należące do Grupy INTER Polska. Jego akcjonariuszem jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której historia sięga 1926 roku. Od lat z sukcesem zapewnia w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Firma INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 B jest wpisana pod numerem KRS 0000016204 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 5470206285; kapitał zakładowy: 35 mln zł, zarejestrowany i w pełni opłacony.

TU INTER Polska S.A. proponuje różnorodne ubezpieczenia medyczne, zdrowotne oraz majątkowe dla firm, a także klientów indywidualnych. Jednym z głównych odbiorców usług ubezpieczeniowych jest branża medyczna, mająca do dyspozycji wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe. Potwierdza to najwyższą jakość usług oraz pełną znajomość branży. Strategią firmy INTER Polska na najbliższe lata jest zapewnienie dla wymagających pacjentów optymalnego dostępu do usług medycznych dzięki ofercie INTER VISION. Firma ma doświadczenie w ubezpieczeniach zdrowotnych na polskim rynku od 2002 roku.

Ubezpieczenie INTER VISION – porównanie pakietów

Ubezpieczenie zdrowotne VISION firmy INTER Polska obejmuje zróżnicowane pakiety, dzięki czemu można dopasować je do indywidualnych potrzeb. W aktualnej ofercie dla klientów indywidualnych wybrać można pomiędzy czterema wariantami:

 • VISION BASIC – podstawowy wariant w przystępnej cenie zapewniający konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne zlecone przez lekarza, profilaktykę,
 • VISION SILVER – wariant rozszerzony, zawierający świadczenia z opcji podstawowej oraz między innymi dzienny zasiłek szpitalny, środki pomocnicze, zachowawcze leczenie dentystyczne, ortodoncję do 18 roku życia w ramach limitu,
 • VISION GOLD – pakiet zawierający świadczenia dostępne w niższych wariantach uzupełnione o testy alergiczne i odczulanie, wizyty domowe lekarza rodzinnego, większy zasiłek szpitalny oraz refundację kosztów leków i częściową refundację kosztów protetyki związanej z NW do określonych limitów,
 • VISION DIAMOND – najszerszy pakiet, obejmujący zakres świadczeń dostępny w niższych pakietach oraz rehabilitację, psychoterapię i wyższy zasiłek szpitalny.

Dodatkowo ubezpieczyciel zapewnia możliwość wykupienia rozszerzenia do ubezpieczeń. INTER VISION umożliwia realizację świadczeń medycznych w placówkach kontraktowych INTER Polska w formie bezgotówkowej, a także w dowolnych placówkach medycznych w formie gotówkowej, w ramach refundacji do kwoty określonej w Wykazie Świadczeń Zdrowotnych. Dzięki temu pacjent chroniony jest nawet wtedy, gdy nie ma w pobliżu zakontraktowanego punktu do dyspozycji.

Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION BASIC

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne INTER VISION BASIC jest podstawową wersją z serii produktów ubezpieczeń zdrowotnych towarzystwa. Mimo to oferuje wiele korzyści w porównaniu z pakietami konkurencji. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION BASIC ubezpieczyciel pokrywa koszty:

 1. Ambulatoryjnych konsultacji lekarskich z wyłączeniem lekarza dentysty, rehabilitacji medycznej oraz medycyny pracy.
 2. Leczenia ambulatoryjnego.
 3. Badań laboratoryjnych i diagnostycznych zaleconych przez lekarza specjalistę.
 4. Profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia.

Zakres odpowiedzialności wskazany jest w wykazach będących załącznikiem do warunków ubezpieczenia.

Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION SILVER

W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION SILVER pacjent ma do dyspozycji szerszy zakres świadczeń medycznych. To wymienione w pakiecie BASIC usługi oraz koszty:

 • leczenia dentystycznego,
 • leczenia ortodontycznego do 18 roku życia w ramach limitów,
 • środków pomocniczych,
 • dzienny zasiłek szpitalny.

Szczegóły dotyczące zasad finansowania poszczególnych świadczeń regulują wykazy dotyczące konsultacji i zabiegów ambulatoryjnych, laboratorium, diagnostyki, środków pomocniczych, dentystyki oraz profilaktyki.

Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION GOLD

Zdrowotne ubezpieczenie w wariancie INTER VISION GOLD to kolejne poszerzenie możliwości dla ubezpieczonego. Do pakietu świadczeń znanych z wariantu SILVER dochodzi dostęp do protetyki, poszerzenie zakresu diagnostyki między innymi o testy alergiczne czy gonioskopię, GDX, a także wizyty domowe lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry oraz odczulanie w ramach standardowych świadczeń. Zwiększony jest także dzienny zasiłek szpitalny.

Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego VISION DIAMOND

Najwyższy dostępny pakiet ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION DIAMOND obejmuje pełne warianty poszczególnych wykazów świadczeń realizowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION. Zawiera to, co wariant GOLD, uzupełnione o dostęp do konsultacji psychoterapeutycznych, znacznie poszerzone środki pomocnicze, rehabilitację, oraz możliwość wykonania szczepienia na choroby tropikalne. Powiększone zostało również dzienne świadczenie szpitalne.

Ubezpieczenia dodatkowe do wybranych pakietów INTER VISION

W ofercie ubezpieczeń zdrowotnych INTER VISION można samodzielnie ustalić, jakie dodatkowe aspekty mogą być chronione. Oprócz wariantu ubezpieczenia INTER VISION Assistance dostępne są także ubezpieczenia dodatkowe dowolnie wybierane przez Ubezpieczającego:

 • NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
 • Operacje,
 • Powtórna Opinia Medyczna w ramach bazy Best Doctors,
 • Rehabilitacja,
 • Koszty Leczenia Za Granicą,
 • Zabiegi Protetyczne w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku,
 • Dzienny Zasiłek Szpitalny,
 • Poważne Zachorowania.

Dzięki możliwości wyboru nie tylko wariantu pakietu ubezpieczenia, ale także opcji dodatkowych każdy z ubezpieczających może stworzyć indywidualny stopień ochrony ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie inne ubezpieczenia można znaleźć w INTER Polska?

Firma INTER Polska specjalizuje się w ubezpieczeniach w branży medycznej, dzięki czemu jest w stanie zapewnić świetnie dopasowaną ofertę odpowiadającą na potrzeby klientów. Obok prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zapewnia także pakiety ubezpieczeń dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz innych zawodów i podmiotów w medycynie. Oferta obejmuje także ochronę życia, zdrowia i majątku dla firm oraz różnorodne produkty ubezpieczeniowe indywidualne. To propozycje dla domu, majątku, a także osób chcących chronić zdrowie i życie.

Koszty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z opłacaniem składki ubezpieczeniowej, zwykle w wymiarze miesięcznym. Jej wysokość uzależniona jest w TU INTER Polska od wybranego wariantu ubezpieczenia, opcji dodatkowych oraz wieku osoby obejmowanej ubezpieczeniem. Wpływ na koszty może mieć także fakt, czy jest to ubezpieczenie grupowe, czy indywidualne oraz ile osób jednocześnie przystępuje do ubezpieczenia.

Opłaty wiążące się z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym ustalane są na okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej i pobierane w wybranym wymiarze z góry. Może być to składka miesięczna, kwartalna, półroczna czy roczna. Zwykle miesięczny koszt ubezpieczenia zdrowotnego to kwota niższa niż potencjalne koszty prywatnej konsultacji u specjalisty i wykonania niezbędnych w tym celu badań. Orientacyjne koszty wybranego wariantu ubezpieczenia INTER VISION można poznać, obliczając składkę poprzez formularz na stronie.

Prywatne ubezpieczenie obejmujące stomatologię

Leczenie stomatologiczne jest jednym z najczęściej wykorzystywanych prywatnie świadczeń. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może również je obejmować, najczęściej w zależności od wariantu. Oferta ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION jako jedna z nielicznych dostępnych na rynku obejmuje także usługi z zakresu stomatologii. Pozwala to na zabezpieczenie również tej istotnej dla zdrowia całego organizmu kwestii. Karencja szczególna na leczenie dentystyczne lub protetyczne wynosi w TU INTER 8 miesięcy.

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie INTER VISION może obejmować:

 • profilaktyczną kontrolę dentystyczną dwa razy do roku,
 • leczenie zachowawcze oraz leczenie paradontozy,
 • protetykę związaną z nieszczęśliwym wypadkiem w ramach limitów rocznych,
 • ortodoncję dla ubezpieczonych do 18 roku życia, do ustalonych limitów rocznych.

Co ważne, polisa INTER VISION pozwala także na realizację zawartych w niej usług w placówkach niebędących partnerskimi. Rozliczenie odbywa się wtedy na podstawie wystawionych rachunków do kwoty objętej refundacją, zawartej w wykazie świadczeń zdrowotnych.

Rehabilitacja a prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Z uwagi na dość wysokie koszty rozłożone najczęściej na długi okres rehabilitacja rzadko jest częścią prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Tu oferta INTER VISION wychodzi naprzeciw wymaganiom klientów i w wariancie DIAMOND zawiera liczne świadczenia z zakresu rehabilitacji. Należą do nich między innymi:

 • hydroterapia, balneoterapia,
 • krioterapia,
 • światłoterapia, laserolecznictwo,
 • elektrolecznictwo,
 • magnetoterapia,
 • masaż leczniczy,
 • kinezyterapia.

Oprócz tego dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne “Rehabilitacja” jest możliwe do wykupienia razem z wariantami ubezpieczeń VISION BASIC, SILVER oraz GOLD. Jego warunki zawarte są w dokumencie o szczególnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego rehabilitacja. Takie podejście pozwala na dopasowanie wybranego pakietu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Szczepienia w ramach prywatnych ubezpieczeń

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne bardzo często obejmuje wiele usług medycznych z zakresu profilaktyki. Także w pakietach INTER VISION dostępne są wybrane działania profilaktyczne. We wszystkich wariantach pakietów znajduje się szczepienie przeciw grypie łącznie z kosztami szczepionki. Ponadto wariant INTER VISION GOLD obejmuje także szczepienie przeciw chorobom tropikalnym wraz z kosztami szczepionki.

Dodatkowe szczepienia na grypę mogą okazać się pomocne w sezonie wzmożonych zachorowań, nie wymagają uiszczania dodatkowych opłat. Z kolei szczepienie na choroby tropikalne jest często wymagane przy wycieczkach zagranicznych. Standardowe szczepienia obowiązkowe dla dzieci, realizowane w ramach kalendarza szczepień nie są objęte ubezpieczeniem prywatnym. Nie jest to konieczne, gdyż powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia te usługi.

Leczenie szpitalne w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może obejmować także leczenie szpitalne o podwyższonym komforcie. Jest to jednak dodatkowa forma ubezpieczenia szpitalnego, opierająca się odrębne warunki ubezpieczenia. W pakietach ubezpieczeń INTER VISION możliwe jest uzyskanie dziennego zasiłku szpitalnego, należnego za każdy dzień, jeśli pobyt w szpitalu był dłuższy niż 24 godziny.

Wysokość zasiłku szpitalnego uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia VISION SILVER, GOLD albo DIAMOND lub ewentualnych opcji dodatkowych do ubezpieczenia w każdym wariancie. Ponadto w zależności od potrzeb w ramach ubezpieczenia możliwe jest zapewnienie środków pomocniczych wymaganych w wyniku wykonania zabiegów w trakcie hospitalizacji.

Aby uzyskać świadczenie szpitalne, należy zgłosić odpowiednie roszczenie i przedstawić dokumentację medyczną. INTER Polska wymaga przedłożenia kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego lub kopii karty wypisu ze szpitala. Prawo do zasiłku szpitalnego nie przysługuje w związku z hospitalizacją z powodu chorób psychicznych i psychiatrycznych.

Czego nie obejmują prywatne ubezpieczenia?

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne różnią się zakresem świadczeń w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wybranych pakietów i dodatkowych opcji. Wykluczenia w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych są zwykle dobrze opisane w umowie ubezpieczeniowej, ogólnych oraz szczegółowych warunkach ubezpieczenia – OWU, SWU. Oferta prywatnych zdrowotnych ubezpieczeń jest najczęściej uzupełnieniem powszechnego, publicznego ubezpieczenia w ramach NFZ.

Zwykle prywatne ubezpieczenia nie obejmują:

 • świadomego działania na własną niekorzyść, na przykład samookaleczeń, picia alkoholu, przyjmowania środków odurzających,
 • chorób wynikających z wad wrodzonych,
 • leczenia niepłodności,
 • leczenia z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej,
 • wyników niestosowania się do zaleceń lekarza, w szczególności przyjmowania leków,
 • chorób psychicznych,
 • świadczeń zdrowotnych udzielonych w sytuacjach zagrożenia życia realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mają zwykle także ograniczenia związane ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia, które warto znać przed zawarciem umowy. Należy do nich między innymi okres karencji, czy to ogólnej, czy szczególnej na wybrane świadczenia medyczne.

Jak wygląda karencja w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym?

Okres karencji, czyli czasowego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela ma zastosowanie w wielu ofertach ubezpieczeniowych. Jego celem jest zmniejszenie ryzyka wyłudzenia świadczeń – wykupienia ubezpieczenia w celu realizacji usług, które były konieczne jeszcze przed podpisaniem umowy.

Karencja ogólna dotyczy całościowej odpowiedzialności, najczęściej poza zdarzeniami, które wystąpiły w wyniku nieszczęśliwych wypadków. W ofercie INTER VISION można ją wykupić za niewielką jednorazową opłatą. Z kolei karencja szczególna związana jest z wybranymi typami świadczeń, na przykład ciążą, porodem, leczeniem dentystycznym. Po jej upłynięciu możliwe jest korzystanie ze świadczeń zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej.

Jakie inne prywatne ubezpieczenia zdrowotne mamy do wyboru?

Na polskim rynku dostępne są dość zróżnicowane oferty towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Posiadają je firmy takie jak:

 • INTER Polska, z ubezpieczeniem INTER VISION w czterech wariantach,
 • Signal Iduna – na przykład Start, Direct, Polmed,
 • TU Zdrowie – Basic, Komfort, Premium, Prestiż,
 • Uniqa,
 • PZU Plan na zdrowie,
 • InterRisk.

Szczególne warianty ubezpieczeń medycznych dostępne są także w AXA Assistance oraz NNLife, jednak są one dedykowane do wybranych sytuacji.

Oferta firmy INTER Polska wyróżnia się na tle pozostałych z uwagi na możliwy szeroki zakres świadczeń. Zapewnia możliwość leczenia się w każdej placówce na terenie Polski, u każdego lekarza dzięki refundacji. Pozwala także na konsultacje lekarzy wszystkich specjalności. W jej ramach dostępna jest szeroka opieka stomatologiczna oraz wygodny assistance medyczny.

Jak porównywać zakres usług oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli?

Zakres usług oferowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego warto porównywać na bazie dostępnych szczegółowych warunków ubezpieczenia. Pomocne w tej dziedzinie mogą być rankingi czy materiały na stronach informacyjnych dotyczących ubezpieczeń. Należy jednak zwrócić uwagę, czy nie są to materiały sponsorowane przez wybraną firmę – mogą wtedy nie być do końca miarodajne i skupiać się jedynie na wybranych aspektach.

Porównując zakres ubezpieczeń zdrowotnych, warto wziąć pod uwagę:

 • dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej,
 • dostęp do lekarzy specjalistów – rodzaje specjalizacji,
 • dostęp do badań diagnostycznych – rodzaje,
 • ilość i lokalizację placówek współpracujących z ubezpieczycielem,
 • możliwość refundacji usług medycznych w innych placówkach,
 • wyłączenia z odpowiedzialności,
 • okres karencji dla usług,
 • obecność limitów – ilości wizyt, kwoty świadczeń,
 • zapewnianie transportu medycznego,
 • zapewnianie pomocy medycznych,
 • sposób korzystania z usług, umawiania wizyt,
 • sposób kwalifikacji do ubezpieczenia – ankieta medyczna, badania,
 • koszty – całościowe i miesięczne, wysokość składki, świadczenia z częściową odpłatnością.

Warto przy porównaniu uwzględnić te cechy oferty ubezpieczenia, które są dla danej osoby najważniejsze. Dobrym sposobem może być kontakt z przedstawicielami poszczególnych ubezpieczycieli i zapytanie o najważniejsze świadczenia i warunki.

Ubezpieczenie zdrowotne z dostępem do większości prywatnych placówek w kraju

Ubezpieczenie zdrowotne w odróżnieniu od pakietów medycznych obejmuje współpracę z wieloma różnymi prywatnymi placówkami w kraju. Pozwala to na skorzystanie ze świadczeń w niemal dowolnym miejscu. Aktualny wykaz placówek współpracujących z INTER Polska w ramach ubezpieczenia INTER VISION można znaleźć na stronie ubezpieczyciela w formie dokumentu PDF. Dodatkowo dostępna jest wygodna w użyciu mapa online, pomagająca w zlokalizowaniu odpowiedniego miejsca, sprawdzenia sposobu rejestracji i danych kontaktowych.

Ogromną zaletą ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION jest możliwość pokrycia kosztów wizyty w placówce niewspółpracującej z ubezpieczycielem. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury z wyszczególnionymi świadczeniami medycznymi oraz danymi pacjenta, a refundacja obejmuje koszty usług do wysokości zapisanej w wykazie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Ramach Ubezpieczenia Zdrowotnego INTER VISION.

Jak umawiać wizyty w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Umówienie wizyty u lekarza czy też w celu wykonania badań możliwe jest najczęściej na kilka sposobów. W zależności od polisy, jej warunków oraz współpracy na linii towarzystwo ubezpieczeniowe – placówki medyczne może być to:

 • infolinia ubezpieczyciela,
 • internet – formularz online na stronie ubezpieczenia,
 • internet – przez stronę danej placówki medycznej,
 • telefon do danej placówki,
 • wizyta osobista.

W przypadku ubezpieczenia INTER VISION umówienie wizyty jest proste. Można skorzystać praktycznie z każdego ze wskazanych wariantów. Wykaz placówek wraz z kontaktem znajduje się na stronie internetowej INTER Polska, podobnie jak mapa z lokalizacjami. Dostępne jest także centrum umawiania wizyt oraz prosty i szybki formularz online do umawiania wizyt.

Wizyty domowe lekarzy w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Doskonałym rozwiązaniem, w szczególności w przypadku nagłych zachorowań, a także dzieci albo osób o ograniczonej mobilności są wizyty domowe lekarzy. Są one dostępne także w ramach wybranego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. W ubezpieczeniu INTER VISION w standardzie wizyty domowe dostępne są w wariancie GOLD oraz DIAMOND.

Ponadto INTER VISION Assistance zapewnia także w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku dostęp do centrum assistance pod numerem telefonu 22 333 77 77. Czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu centrum może zorganizować wizytę domową lekarza, pielęgniarki, a także planowany transport medyczny, dostawę leków czy nawet proces rehabilitacji.

Jak wygląda assistance w ramach prywatnego ubezpieczenia?

Assistance medyczne w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje usługi polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej ubezpieczonemu oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie opisanym w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. Dotyczą one szczególnych zdarzeń, takich jak nagłe zachorowanie lub wypadek niewymagający interwencji zespołów ratowniczych.

W INTER VISION Assistance specjalne centrum jest do dyspozycji ubezpieczonych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 22 333 77 77, znajdującym się także na karcie ubezpieczenia. Oferta obejmuje organizację:

 • wizyt domowych lekarza,
 • planowego transportu medycznego,
 • pomocy pielęgniarskiej,
 • dowozu leków,
 • pomocy psychologa,
 • procesu rehabilitacji,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi.

Assistance INTER VISION to także profesjonalna infolinia medyczna, która udziela wielu potrzebnych w nagłych sytuacjach informacji. Zapewnia także możliwość w razie potrzeby połączenia z lekarzem dyżurującym.

Czy wizyta w placówce niewspółpracującej z ubezpieczycielem może być refundowana?

Wiele ofert ubezpieczeń opiera się na świadczeniach jedynie w wybranych placówkach. Na ich tle prywatne ubezpieczenie zdrowotne INTER VISION się wyróżnia. Pozwala na korzystanie ze świadczeń w placówkach prywatnych niewspółpracujących z ubezpieczycielem. Koszty najpierw pokrywa ubezpieczony, a potem na podstawie odpowiedniej faktury może zwrócić się z roszczeniem o zwrot kosztów za świadczenia do wysokości określonej w Wykazie świadczeń zdrowotnych. Zgłoszenie takie można wykonać w wygodny sposób online, uzupełniając odpowiedni formularz i załączając dokument.

Zniżki dla rodzin zawierających wspólnie prywatną polisę

Na ubezpieczenie zdrowotne stosunkowo często decyduje się jednocześnie więcej niż jedna osoba w rodzinie. Zwykle rodzice obejmują prywatnym ubezpieczeniem także dzieci, a partnerzy – siebie nawzajem. To nie tylko sposób na uzyskanie kompleksowej ochrony zdrowia i zapewnienie komfortowego dostępu do świadczeń medycznych. Przy jednoczesnym ubezpieczeniu więcej niż jednej osoby w INTER VISION można uzyskać zniżkę, podobnie jak przy zapłacie składki jednorazowo czy w dwóch ratach półrocznych. Szczegóły można poznać przy okazji obliczania składki lub rozmowy z agentem.

Prywatne grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne występuje również w wariancie grupowym, dla pracowników firm. Szczególne warunki takich ubezpieczeń ustalane są na drodze porozumienia ubezpieczyciela z pracodawcą, który deklaruje przystąpienie do niego określonej ilości osób. Ochrona zdrowia dla firm w Inter Polska obejmuje pakiety dla mniejszych działalności od 3 do 20 pracowników, a także większych przedsiębiorstw.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników może zapewniać:

 • dostęp do wizyt i e-wizyt u lekarzy specjalistów,
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne,
 • assistance – całodobowa pomoc w nagłych wypadkach,
 • włączenie do ubezpieczenia małżonka lub partnera oraz dzieci.

Aktualnie dostępne są dwie linie biznesowych produktów ubezpieczeniowych zdrowotnych – INTER VISION oraz INTER ZDROWIE, w kilku wariantach.

Gdzie kupić najlepsze prywatne ubezpieczenie?

Wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może odbyć się na kilka sposobów. O ich dostępności decyduje oferta danego ubezpieczyciela. W przypadku TU INTER Polska i jego oferty INTER VISION możliwe jest wypełnienie prostego wniosku ubezpieczeniowego obejmującego także krótką ankietę medyczną. Na podstawie tak przekazanych informacji otrzymuje się spersonalizowaną ofertę ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia może rozpocząć się już od początku kolejnego miesiąca, o ile podpisany wniosek o objęcie ochroną trafi do centrali towarzystwa odpowiednio wcześniej.

Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia lub pomoc w wypełnieniu wniosku, można także skontaktować się z agentem. Opcja ta jest dostępna poprzez zakładkę zamów kontakt na stronie INTER Polska. Dostępne są również kontakty do doradców – ekspertów wraz z mapą ich lokalizacji.